VO·I·D

www.industrialgallery.com
www.arsmorta.org
www.einleitungszeit
www.neosfera.cz

 

    News

   

 

    CDs

   

 

    Live

   

 

    Video

  

 

    Photos

   

 

    Rewies

   

 

    Download

   

 

    Interviews

   

 

    email

   

 

 

Česká verze                                                                           English version

  JAK BYSTE VO.I.D V KRÁTKOSTI PŘEDSTAVILI ?

 
Jsme entita,manévrující v bouřích & záři.Přehřmíváme světový šum do Ticha transcendence.
Operujeme s intenzemi v sestavě Robert Hnát-programování,sampling & Martin Jarolím-distorze,procesovaný křik.
 
MOHLI BYSTE NĚJAK CHARAKTERIZOVAT VAŠI HUDBU ?
 
Šlechetný hřmot se spirálovým pojetím času.
 
HUDBA VO.I.D JE VELMI INTENZÍVNÍ,DRTÍCÍ BLOKY BĚŽNÉHO,OTUPENÉHO A SPÍCÍHO VĚDOMÍ.
JAKÝ PROŽITEK Z NÍ MÁTE VY SAMI ?
 
Burácející modlitba,radostné prýštění exprese.
 
DALŠÍ TYPICKOU STRÁNKOU VO.I.D JE JAZYK,KTERÝ POUŽÍVÁTE.JAK JE KONSTITUOVÁN ?
 
Jako spontánní artikulace energie,ekvivalentní zvukové textuře.Verbalizace mohou mást.Účel našich "slov"
je fónický,nikoli sémantický.
 
MNOZÍ POVAŽUJÍ VAŠI HUDBU ZA TEMNOU.CO O TĚCHTO SLOVECH SOUDÍTE ?
 
Temná slova...Jak dí Havel : "Obrysy hrůzy indukují vůli jí čelit."Dlíme v jasu,byť hlomoznou chmurou.
"Kdo není orel,ať nehnízdí nad propastmi."
 
JDE VÁM PŘI KONCERTECH O KONTAKT S PUBLIKEM,ČI SE VÍCE JEDNÁ O SEBESTŘEDNOU ZÁLEŽITOST ?
 
V našem případě není typ komunikačního raportu s publikem řízenou strategií.Ponecháváme dění volný průtok.
Kdo se otevře,může být prostoupen "rituálním polem",které je fyzicky zpatrnitelné.Kdo nikoli,není naléhán.
Nejde ani o nás,ani o publikum.Jak říká Joyce : "Slova?Hudba?Ne : TO,co je za tím."
 
DÁVÁTE PŘEDNOST PRÁCI VE STUDIU NEBO ŽIVÉ AKCI ?
 
Nepreferujeme jedno před druhým.Studio je místem explorace vypuklých možností.Začasté žasnem,vyvstává-li nemíněné
& přesto pozdvihující.Na živém předvedení jsme probíjeni sálavou silou z veřejné interakce.Oba mody jsou pro nás palivem.
 
POUŽÍVÁTE DALŠÍ STUDIOVÉ HRÁČE ?
Miroslav "Mupa" Zahajský.Člověk zběhlý v elektronice i kompozici.Uštědřil nám některé paraorchestrální samply &
rozličné sošné party.Velký empatik.
 
KUDY SE BUDE UBÍRAT DALŠÍ CESTA VO.I.D ? JSTE OTEVŘENI SOUČASNÝM TRENDŮM,UVAŽUJETE O ROZŠÍŘENÍ
SESTAVY ČI NÁSTROJOVÉHO VYBAVENÍ ?
 
Toť otázka.Ač poslušni své senzibility,býváme zdiveni,kamť jsme ubíráni : Absolvovali jsme nejednu metamorfózu & k další
se svistem chýlí.Náš vývoj "inteliguje" jakýsi podivný("strážný")atraktor - doň jsme spolehlí & na kurz jeho příštích poryvů
se sami tážící."Duch vane kudy chce."-Vyčkejme & posléz vizme.
Jsme střežní ke každému novému výboji v soudobých úzech.Mnohé je inspirativní,mnohé nikoli.Napíráme svou vizi ve vinš,
by vše ryzí v "jiné" hudbě bezustale rašilo do netušených struktur.Odpíráme postmoderní(či "postmódní")eklektizaci,kdy se
kříží disparátní formy s nezřízeností devalvující obsah, jehož jsme ryční zastánci.Nepranýřujeme experimentální fúze, jsou-li
tvůrčím prostředkem,nikoli sterilním svéúčelem.Nejsme však zavilí puristé.Vzýváme nové emergence.MARAN ATHA!
 
JAK BY PODLE VAŠICH PŘEDSTAV MĚL VYPADAT IDEÁLNÍ ZVUK VO.I.D ? LZE JEJ SLOVY POSTIHNOUT ?
 
"Eidetický"zvukový ideál je za našimi vezdejšími nitrosvětskými možnostmi.Je jím hypersonický výtrysk,absorpční pratón,
propalující do Nezbadatelna.Slovy jej ztěží vzlíčit - snad vůní či smrtí.Měl by být stvořen silným elektromagnetickým výronem,
svistem hvězd.Měl by pukat sopečnými vibracemi,pachem srn,tachyony & andělskou láskyplností,pln milující agrese.
Lneme k k opojně kypré přepestrosti,drtivým & prýštícím přeludnostem.Avšak i v překypu střežíme střídmost.
 
CO PRO VÁS ZVUK V JEHO BARVĚ A SÍLE ZNAMENÁ ?
 
Potenciální mystickou iniciaci - závrať & Bytí.
 
CÍTÍTE SE OSAMOCENI,NEBO SNAD SOUČÁSTÍ NĚČEHO NOVĚ SE RODÍCÍHO,PŘINÁŠEJÍCÍHO SVĚTLO DO
BUDOUCNOSTI ?
 
V rámci své osamocenosti se cítíme být součástí čehokoli v příčných sítích souvislostí.Ve vzmachu svého součastenství
jsme však osamělí.Prorůstáme s blízkými nám tvůrci v tento osud izolujícího vzájemna.Snad jsme světlem příštím tím,
že nyní sobě šerem."Kdo hořké neokusil,sladké nepozná."
 
MYSLÍM,ŽE VO.I.D JSOU V KAŽDÉM PŘÍPADĚ VÍC NEŽ HUDBA.JAK TO VNÍMÁTE VY SAMI ?
 
Sub specie aeternitatis jsme všichni víc než sebou - stejně naše působky.V tvaru není nic úhlaví & finalita,leč toliko
symbol & přihořívání : odpalovací rampa zaň !
 
CO PRO VÁS VO.I.D,OBECNĚ HUDBA a ANTIHUDBA ZNAMENÁ ?
 
Tlesknutí jednou rukou.Zážeh srozumění.
 
POSLEDNÍ OTÁZKA : JE O VÁS ZNÁMO,ŽE JSTE VELKÝMI CTITELI LITERATURY:MOHLI BYSTE ZMÍNIT NĚKTERÉ
OBLÍBENÉ TITULY,PŘÍP. AUTORY ?
 
Jeden titul za všechny - Písmo Svaté.
 
CHCETE NĚCO VZKÁZAT ČTENÁŘŮM ORPHAN AGE ?
 
Prostor je tuhé skupenství času.Čas je zředěným důsledkem vůle.Zvuk je v pohybu & pohyb v tichu.Vše je neseno svou absencí.
Lidé,bděte!

 

news

ARM 006 VO.I.D – A.O.G. VIDEO – 2000 / 2005
play intro ->


This is the official version of material originally planned to be released back in 2000. That time, the resulting product ended up in depths of our archives. Release contains synapse modulations and electrically – generated realities created by Martin J. and Robert H. It´s an aural-visual phantasy, experience both deep physical and spiritual, as well as abstract and surreal. Intensity, dynamics, absorption – words the most accurate for this product design. VO.I.D are people of noise, which remains their final metaphor, the condition of their being. It is the very space of their inner universe, the emphasis and vital power of their spirit, the desire for transcendence, reaching the unspeakable and invisible. Moreover, release is digitally mastered for optimal audio and video performance.

©  VO.I.D 2005     Design Industrial Gallery